יום ה', י’ בסיון תשע”ח
    האתר הראשי  |  דף הבית  
ניוזלטר גלישה בטוחה תשע"ז

קרא עוד...
20 סרטונים ונקודות לדיון בכיתה - אבינועם הירש. פורסם באתר "הגיע זמן חינוך"

קרא עוד...
יחידת הוראה בעת הדעת- עליזה אלבז

במסגרת קורס מורים יוצרים תוכן של עת הדעת, יצרה עליזה אלבז
קרא עוד...
عارضة األسبوع القومي لإلبحار اآلمن 2017

קרא עוד...
חוזרי מנכ"ל בענייני גלישה בטוחה ברשת

בחוזרי המנכ"ל קיימים סעיפים רבים העוסקים בכללי גלישה בטוחה ברשת, התנהלות נכונה, וטיפול בבעיות הנגרמות ברשת.
קרא עוד...
מפגש פתיחת השנה בחדר המורים

קרא עוד...
פעילות פתיחת שנה לתלמידי היסודי ד' - ו'

קרא עוד...
פעילות פתיחת שנה לתלמידי העל יסודי

קרא עוד...
מכתב למנהלי בתי הספר

מכתב למנהלי בתי הספר
קרא עוד...
עלון להורים לפתיחת השנה

עלון להורים כדי לקדם שיח משמעותי עם הילדים להתנהלות מיטבית ברשת
קרא עוד...
חומרים חדשים בענן החינוכי

פותחים שנה בגלישה בטוחה - חומרים בענן החינוכי
קרא עוד...
חומרים נוספים, ופעילויות בשפה הערבית

קרא עוד...
סרטים וסרטונים

קרא עוד...
פעילויות של גופים שונים

מגוון מרצים, הרצאות ופעילויות בנושא אתיקה ומוגנות ברשת
קרא עוד...
פיגוע ברשת-יחידת הוראה על הלבנת פנים ברשתות החברתיות-ממ"ד חומת שמואל

קרא עוד...
הרצאות של מרכז "בקדושה" בנושא גלישה בטוחה

קרא עוד...
פעילות על הסרט "פנים אל פנים" של ילדי בית הספר עמיטל

פעילות בכלי ZAPTION על הסרט שהפיקו ילדי ביה"ס עמיטל שבהר חומה, עם ערוץ הילדים, ובשיתוף עמותת להב.
קרא עוד...
חומרים לחינוך המיוחד מאת חגית אמסטרדם פרנקל

פעילות בכלי THINGLINK לשבוע גלישה בטוחה, פעילויות וחומרים מאתר החינוך המיוחד
קרא עוד...
פיגוע ברשת - לחמ"ד

כחלק מגל הרשתות החברתיות השוטף אותנו, מגיעות גם תופעות הלוואי של פגיעות ברשת: תלמידים שנפגעים כתוצאה מהוצאת שם רע, חרם, עבריינות והלבנת פנים שמאפשרות הפלטפורמות הללו. ביחידה זו נעשה ניסיון להעלות את הבעיה ולגעת בה מכמה כיוונים, כולל ניסיונות לתת כלים לצד הפגוע בכדי שיוכל לקחת את הפגיעה שלו למנף אותה לכוחות של צמיחה והתחדשות.
קרא עוד...
מצגות מאיגוד האינטרנט הישראלי

קרא עוד...
הענן החינוכי-עדכונים כל הזמן

היכנסו בתדירות גבוהה לענן החינוכי לעדכונים. חומרים מועלים מידי יום ביומו לאריח גלישה בטוחה.
קרא עוד...
פנים אל פנים - עמיטל - "זאפשיין"

קרא עוד...
יחידת הוראה המותאמת לחמ"ד-כתבה צפורה מיימון, חורב בנים

יחידת הוראה המותאת לחמ"ד.
קרא עוד...
דוגמה לטופס מקוון - שאלון על גלישה בטוחה

טופס מקוון- דוגמה לשאלון על גלישה בטוחה.
קרא עוד...