יום ג', יד’ באדר א' תשע”ט
גולשים על בטוח
    האתר הראשי  |  דף הבית  
פעילות בכלי ZAPTION על הסרט שהפיקו ילדי ביה"ס עמיטל שבהר חומה, עם ערוץ הילדים, ובשיתוף עמותת להב.

פעילות על הסרט "פנים אל פנים"