יום ש', כח’ בכסלו תשע”ח
    האתר הראשי  |  דף הבית  
 
פעילות בכלי THINGLINK לשבוע גלישה בטוחה, פעילויות וחומרים מאתר החינוך המיוחד

1) פעילות בכלי THINGLINK מתוך האתר של חגית אמסטרדם פרנקל: חוגגים עם החגים 2) פעילויות וחומרים לחינוך המיוחד, מתוך אתרה של חגית פרנקל אמסטרדם.