יום ד', יז’ בתשרי תשע”ט
    האתר הראשי  |  דף הבית  
בחוזרי המנכ"ל קיימים סעיפים רבים העוסקים בכללי גלישה בטוחה ברשת, התנהלות נכונה, וטיפול בבעיות הנגרמות ברשת.

חוזרי מנכ"ל - התנהלות בטוחה ברשת האינטרנט