יום ש', כח’ בכסלו תשע”ח
    האתר הראשי  |  דף הבית  
 

פעילות פתיחת שנה לתלמידי היסודי - כיתות ד' - ו'נא להתנהג בהתאם!