יום ד', יז’ בתשרי תשע”ט
    האתר הראשי  |  דף הבית  

פעילות פתיחת שנה לתלמידי העל יסודי רשת, גבולות ומה שביניהם!