יום ג', יט’ באדר ב' תשע”ט
גולשים על בטוח
    האתר הראשי  |  דף הבית  

צוות חיים ברשת המונח "חיים ברשת" נגזר מההבנה כי רשת האינטרנט היא חלק בלתי נפרד מחיינו היום יומיים בכל התחומים – לימודים, חברה, תרבות הפנאי, תחומי עניין ועוד. המרחב הווירטואלי מהווה מרחב נוסף למרחב הממשי שלנו. במרחב זה מתקיימות נורמות התנהגות ותנאי שימוש שלפיהם יש לפעול.המונח מציג את כפל המשמעות של המושג: מחד התנהלות ברשת כמרחב התנהלות נוסף לזו הממשית ולעתים כתחליף לה, ומאידך במובן של "ונזהרתם לנפשותיכם", הצורך לשמור ולהישמר בהתנהלות במרחב הווירטואלי.בכל מוסד חינוכי יוקם על ידי המנהל צוות "חיים ברשת". הצוות יפעל לקידום התנהגות נבונה ובטוחה ברשת האינטרנט להנחלת ערכים ונורמות התנהגות נכונים ברשת האינטרנט.זהו צוות מרכזי בבית הספר, ותפקידו לפרוס בפריסת מניפה את נושא אתיקה ומוגנות ברשת, לכן חשוב שייכללו בו בעלי תפקידים מגוונים בבית הספר שיעבדו בשיתוף פעולה עם המנהל.הצוות יכלול:רכז חברתי, רכז תקשוב, יועץ חינוכי ומורה מוביל. על פי הצורך, תתקיים היוועצות עם פסיכולוג בית הספר, הן בתכנון ההתערבויות והן בהתמודדות עם מצבים מיוחדים.שותפים נוספים - הצוות ירתום הורים כשותפים ליצירת תכניות ההתערבות הבית-ספרית לחינוך לחיים ברשת.הקמת צוות "חיים ברשת" אינה מחייבת הקמה של צוות ייחודי נפרד לעניין זה, אלא כחלק אינטגרטיבי של כלל הפעילות הבית-ספרית. כל צוות קבוע בבית הספר (צוות ניהול, צוות אקלים וכדומה) יכול לשמש גם בתפקיד צוות "חיים ברשת" מכיוון שזו תכנית שחלה על כל אורח החיים הבית-ספרי והעשייה הבית-ספרית.אוכלוסיות היעד שאליהן תכוון הפעילות: מורים, תלמידים, הורים וקהילה. תפקידי הצוות:להיות בקשר עם גורמים נוספים בקהילה הנוגעים לנושא כדוגמת עיר ללא אלימות, מדריכי מציל"ה.הצוות יפעל להעלאת המודעות למאפייני הרשת ולהשפעתם על תלמידים בגילאים שונים.הצוות ייזום פעולות הדרכה, הנחיה ואימון שמטרתן להביא להתנהגות נבונה ברשת ולשימוש שיקדמו הגנה מפני הסכנות הטמונות בה, ובכלל זה כלים טכנולוגיים. יום לאומי לגלישה בטוחה ברשת – היום הלאומי לגלישה בטוחה יתקיים השנה ביום ג', כה' בשבט התשע"ג, 5.2.2013, פרטים נוספים יישלחו בהמשך. מערכי שיעור – באתר המינהל למדע וטכנולוגיה רוכזו מגוון מערכי שיעור, מצגות והפעלות שונות שפותחו לאורך השנים, העוסקים באתיקה ומוגנות ברשת. אפשר לפנות לצוות האתר ולהציע הפניות לפעילויות חדשות שפותחו בבתי הספר בנושאים הללו ותבחן האפשרות לפרסמם. שיעורים מקוונים – השנה יתקיימו ארבעה שיעורים מקוונים ברשת (וובינרים) בנושאי אתיקה ומוגנות ברשת. הכוונה למערך שיעורים סינכרוניים הכוללים פעילות הכנה וסיכום, שבהם התלמידים נחשפים למידע עדכני בנושא על ידי מומחים שונים ברשת. ההשתתפות פתוחה לכולם ונדרש רישום מוקדם. מידע ופרטים נוספים יתפרסמו בהמשך. הרצאות לתלמידים והורים בבתי ספר – עמותת אשנ"ב - אנשים למען שימוש נבון באינטרנט, מקיימת הרצאות לתלמידים ולהורים ללא תשלום לאורך השנה.הרצאות להורים – חשוב להעלות את מודעות ההורים לנושא ולמורכבותו ולתת להם כלים טכנולוגיים והתנהגותיים בנושאי מוגנות ברשת ורשתות חברתיות להתמודדות. אפשר לתאם הרצאות להורים לאספות ההורים בתחילת השנה. הרצאות לתלמידים - מכיתה ה' ומעלה - ניתנות באמצעות מדריכים חיילים שהוכשרו לכך, להגברת המודעות לסיכונים באינטרנט וברשתות החברתיות ולשימוש נבון ואחראי ברשת. לפרטים נוספים ולהזמנת ההרצאות יש לפנות לעמותת אשנב, טלפון: 03-5032786 או לדוא"ל: info@eshnav.org.il פעילות בנושא זכויות יוצרים – אקו"ם יזמה פעילות חווייתית לתלמידי כיתות ד' ומעלה להגברת המודעות לחשיבות השמירה על זכויות היוצרים. הפעילות כוללת מפגשים בין תלמידים ליוצרים ואמנים, שבמהלכם דנים ביסודות היצירה ובחשיבות השמירה עליה. משך המפגש כשעה וחצי והוא ללא עלות. פרטים נוספים באתר המינהל למדע וטכנולוגיה. עדכונים שוטפים – אפשר להתעדכן בפעילות השוטפת בנושא גלישה בטוחה ברשת האינטרנט הן באתר המינהל למדע וטכנולוגיה בקטגוריה גלישה בטוחה והן בדף הפייסבוק אתיקה ומוגנות ברשת.

 
 
שנה"ל תשע"ט
הרשות להגנה על פרטיות
אבטחת מידע והגנה בסייבר
שנה"ל תשע"ז
פעילויות מותאמות לקהלים מגוונים
מפגשים מקוונים מוקלטים בנושא גלישה בטוחה
חדש ,ישן ומעורר עניין
צוות "חיים ברשת"
חומרים ופעילויות
כלים מתוקשבים
הורים
סרטים וסרטונים
מהנעשה במנח"י - תשע"ד
גאוות יחידה-חומרים משלנו
תוספים וחסמים
הענן החינוכי