יום ג', יח’ באדר תשפ”א
גולשים על בטוח
    האתר הראשי  |  דף הבית  

לקראת היציאה לחופשת הקיץ, הכינו באגף טכנולוגיות מידע ובשפ"י פעילויות וחומרים מגוונים. כל הפעילויות בעלון הדיגיטלי - שימו לב, הפעילויות החסרות בערבית וכן עלון להורים מתעדכנים בימים אלו. Daf_Merakez_Glisha.pdf שעון קיץ - פעילות לכיתות א'-ג'המציאות זה רק עניין של זוויות - פעילות לכיתות ה' - ו'תראו אותי- על תרבות הלייקים לכיתות ה' ו' -עבריתתראו אותי - על תרבות הלייקים לכיתות ה' ו' - ערביתאני משתף משמע אני קיים - האומנם? - פעילות לחט"ב איזה יום יפה יש לכולם...? - השוואה חברתית ברשת- לחט"במשחק אחד יותר מדי- לחט"ב- עבריתמחשק אחד יותר מדי - לחט"ב - ערבית עלון לתלמידים ליסודי Alon_Talmidim_Yesodi.pdf עלון לתלמידים לעל יסודי Alon_Talmidim_Al_Yesodi.pdf מפגשים מקוונים לתלמידי כיתות ה' ו' בעברית ובערבית החופש להיות בטוחיםהתנהלות מיטבית ברשת ומניעת פגיעה לקראתהיציאה לחופשה בהנחיית מדריכי שפ"י שני המפגשים יתקיימו ב20/6 הרשמה למפגש בערבית בשעה 9:00הרשמה למפגש בעברית בשעה 11:00