יום ג', יט’ באדר ב' תשע”ט
גולשים על בטוח
    האתר הראשי  |  דף הבית  

—בכ-70 אשכולות ותפוחי הפיס יתקיים פאנל מומחים לתלמידי חטיבות הביניים, בו ישתתפו נציגי משטרת ישראל, הסנגוריה הציבורית לנוער, יועצת חינוכית, אנשי היי-טק ותלמידים. במהלך הפאנל יוצגו מספר סרטונים ובעקבותיהם ייערך דיון. —כפעילות מקדימה לפאנל יתקיימו שיעורים בכיתות, אשר במהלכם יכינו התלמידים תוצרים שיביאו לידי ביטוי את התובנות שיעלו בכיתות. —השנה מתרחבת הפעילות אל חטיבות הביניים שאינן משתתפות בפאנל באשכולות הפיס בבתי"ס אלו יתקיים פאנל במסגרת בית ספרית, בהובלת רכז התקשוב והיועצת החינוכית, ובו ייקחו חלק נציגי הנהגת ההורים הבית-ספרית ומועצת התלמידים. ערכת פעילויות ליום הלאומי לגלישה בטוחה עבור תלמידי חטיבות הביניים בסימן: "ביחד טווים ברשת מעשים טובים" דף הנחיות לפעילות היום הלאומי לגלישה בטוחה מוקדש לקידום שימוש בטוח, נבון ואחראי באינטרנט בקרב ילדים ובני נוער בישראל. בשנת תשע"ד יתמקד היום הלאומי בנושא: "ביחד טווים ברשת מעשים טובים", וזאת מתוך הבנה כי עשיית מעשים חיוביים ברשת מהווה מרכיב חשוב בחינוך לגלישה נבונה וליצירת מרחב בטוח ברשת האינטרנט עבור כולנו. בנוסף, יום זה יוקדש להכרת נורמות התנהגות ראויות ברשת; הקניית כישורי חיים להתמודדות במצבים שונים, תוך העלאת המודעות לסכנות; הכרת כלים טכנולוגיים והתנהגותיים מועילים וחידוד תפקידה של הקבוצה בעת חשיפה לפגיעה באמצעות הרשת. לפניכם 4 מערכי שיעור לתלמידי חטיבות הביניים, המוקדשים לנושאים המרכזיים של היום הלאומי לגלישה בטוחה תשע"ד. לכל מערך שיעור מצורף חומר רקע תיאורטי למורה. לתשומת לבכם – המטלה המסכמת של כל אחד ממערכי השיעור הינה הכנת תוצר, אשר יביא לידי ביטוי את התובנות שעלו בכיתה בנושא נורמות התנהגות ברשת. להלן הנחיות עבור בתי ספר אשר מקיימים את השיעורים כפעילות כמקדימה לפאנל - א. רכז התקשוב ו/ או היועצת הבית ספרית יחלקו מראש את הפעילויות בין הכיתות המשתתפות בפאנל, כך שיהיה ייצוג לכל אחד מארבעת הנושאים. ב. בסיכום הפעילות בכל כיתה, יבחר המורה מבין עבודות התלמידים תוצר אחד להצגה בפני הפאנל. ג. התוצר יכול לבוא לידי ביטוי בפורמטים הבאים: · סרטון (עד דקה וחצי) · מצגת · פוסטר · עלון הסבר · ציור · לוגו וסלוגן · דף ווב ד. על התוצר לעמוד בקריטריונים הבאים: · מסר ברור התואם את הנושא שנבחר · שפה רהוטה ובהירה · יצירתיות · אסתטיקה ה. המורה יעביר את התוצר הנבחר דרך רכז התקשוב/ יועצת החינוכית בביה"ס אל מנחה הפאנל. ו. רכז התקשוב ו/או היועצת הבית ספרית ירכזו את המידע אודות התוצרים שנבחרו בטבלת המצורפת למסמך זה (ראה נספח). ז. על רכז התקשוב ו/או היועצת הבית ספרית לוודא כי תוצרי הכיתות יגיעו למנחה הפאנל טרם מועד קיומו, כך שיוכל לשמור את התוצרים הדיגיטאליים בעמדת המחשב באודיטוריום. ח. התוצרים שנבחרו יוצגו בפאנל ע"י נציגי הכיתה שנקבעו מבעוד מועד. ( כל תוצר יוצג בהתאם לנושא הנידון בפאנל) הערה- באם הפאנל מתקיים באשכולות הפיס / תפוחי פיס מנחה הפאנל באשכולות הפיס הינו מנהל האשכול. בבתי ספר אשר אינם מקיימים את השיעורים כפעילות כמקדימה לפאנל היום הלאומי- אנו ממליצים לרכזי התקשוב, ליועצת החינוכית ו/או למורים לבחור במערכי השיעור בהם הם מעוניינים מתוך הרשימה שלהלן, ולקיים את הפעילות בכיתות על פי ההנחיות הכתובות. מערך שיעור נורמות התנהגות ברשת מערך שיעור מתי זה מפסיק להפסיק מערך שיעור פגעתי - נפגעתי מערך שיעור העומדים מהצד מצגת לפאנל בחטיבות הביניים .pdf מצגת זו מיועדת לפאנל המתקיים בנוכחות אנשי הצוות החינוכי ומהווה אירוע שיא לאחר ביצוע הפעילויות בכיתות. שימו לב כי הפאנל כולו מובנה עבורכם, והשימוש בפאנל נעשה לפי הנחיות מדוייקות הנחיות לפאנל.pdf נספח היום הלאומי לגלישה בטוחה עבור תלמידי חטיבות הביניים בסימן: "ביחד טווים ברשת מעשים טובים" שם חט"ב כיתה נושא התוצר ( מבין 4 הנושאים המרכזיים) מאפיין התוצר התוצר דוגמא-חט"ב בן גוריון ז1 נורמות התנהגות דיגיטאלי מצגת *את התוצרים הדיגיטאליים מומלץ לקבל טרם הפאנל ולשמור בעמדת המחשב של מנהל הפאנל