יום ג', יח’ באדר תשפ”א
גולשים על בטוח
    האתר הראשי  |  דף הבית  
הקמת צוות חיים ברשת אינה מחייבת הקמת צוות ייחודי ונפרד בבית הספר,אלא כחלק אינטגרלי של כלל הפעילות הבית ספרית.אוכלוסיות היעד שאליהן מכוונות פעילויות הצוות הן תלמידים, מורים והורים.
קרא עוד...
מוגנות ברשת
הרשות להגנה על פרטיות
שנה"ל תשע"ז
פעילויות מותאמות לקהלים מגוונים
מפגשים מקוונים מוקלטים בנושא גלישה בטוחה
חדש ,ישן ומעורר עניין
צוות "חיים ברשת"
חומרים ופעילויות
כלים מתוקשבים
הורים
סרטים וסרטונים
מהנעשה במנח"י - תשע"ד
גאוות יחידה-חומרים משלנו
תוספים וחסמים