גולשים על בטוח

פורטל מערכת החינוך בירושלים

גלישה בטוחה תשע"ט 3-7 בפברואר 2019

שנה"ל תשע"ט

חדר בריחה - מחוז דרום - מחפשים את הגבול...

חומרים מכנס ההערכות לשבוע הגלישה הבטוחה : גם ברשת יש גבול

הקלטה של כנס היערכות מקוון במחוז תל אביב

סרטונים והפעלות של ספקי התוכן

עלון שפ"ינט לקראת שבוע הגלישה הבטוחה

השבוע הלאומי לגלישה בטוחה תשע"ט

היכרות עם מוקד 105- המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת

מוקד 105 לטיפול בילדים ובבני נוער ברשת

מוקד 105 - עלונים לתלמידים ולהוריהם

סדנאות להיכרות עם מוקד 105 ופעילותו

אתיקה ושמירה על זכויות יוצרים

זה בידיים שלך - סרטון נפלא המעביר את המסר לאחריות בכל פרסום ברשת - ללא איומים והפחדות

מפגש הורים וילדים משחקים FORTNITE

מדיניות שמירה וטיפול במידע מוגן במוסדות חינוך

הגנה בסייבר

אבטחת מידע

היבטים בריאותיים - פיזיים ורגשיים - בשימוש ברשת האינטרנט

גלישה בטוחה - למורים ולהורים

יחידת הוראה של מוזיאון ישראל: "בינינו יחד ולבד"

הרשות להגנה על פרטיות

מדריך לשמירה על הפרטיות ברשתות החברתיות

המלצות לשמירה על הפרטיות בשימוש באפליקציות

שומרים על הפרטיות ברשת - צ'ק ליסט להורים ולילדים

הרשות להגנת הפרטיות

הרשת, לא האלבום הפרטי שלנו!

שנה"ל תשע"ז

ניוזלטר גלישה בטוחה תשע"ז

20 סרטונים ונקודות לדיון בכיתה - אבינועם הירש. פורסם באתר "הגיע זמן חינוך"

יחידת הוראה בעת הדעת- עליזה אלבז

במסגרת קורס מורים יוצרים תוכן של עת הדעת, יצרה עליזה אלבז

عارضة األسبوع القومي لإلبحار اآلمن 2017

חוזרי מנכ"ל בענייני גלישה בטוחה ברשת

בחוזרי המנכ"ל קיימים סעיפים רבים העוסקים בכללי גלישה בטוחה ברשת, התנהלות נכונה, וטיפול בבעיות הנגרמות ברשת.

מפגש פתיחת השנה בחדר המורים

פעילות פתיחת שנה לתלמידי היסודי ד' - ו'

פעילות פתיחת שנה לתלמידי העל יסודי

מכתב למנהלי בתי הספר

מכתב למנהלי בתי הספר

עלון להורים לפתיחת השנה

עלון להורים כדי לקדם שיח משמעותי עם הילדים להתנהלות מיטבית ברשת

חומרים חדשים בענן החינוכי

פותחים שנה בגלישה בטוחה - חומרים בענן החינוכי

חומרים נוספים, ופעילויות בשפה הערבית

פעילויות מותאמות לקהלים מגוונים

סרטים וסרטונים

פעילויות של גופים שונים

מגוון מרצים, הרצאות ופעילויות בנושא אתיקה ומוגנות ברשת

פיגוע ברשת-יחידת הוראה על הלבנת פנים ברשתות החברתיות-ממ"ד חומת שמואל

הרצאות של מרכז "בקדושה" בנושא גלישה בטוחה

פעילות על הסרט "פנים אל פנים" של ילדי בית הספר עמיטל

פעילות בכלי ZAPTION על הסרט שהפיקו ילדי ביה"ס עמיטל שבהר חומה, עם ערוץ הילדים, ובשיתוף עמותת להב.

חומרים לחינוך המיוחד מאת חגית אמסטרדם פרנקל

פעילות בכלי THINGLINK לשבוע גלישה בטוחה, פעילויות וחומרים מאתר החינוך המיוחד

פיגוע ברשת - לחמ"ד

כחלק מגל הרשתות החברתיות השוטף אותנו, מגיעות גם תופעות הלוואי של פגיעות ברשת: תלמידים שנפגעים כתוצאה מהוצאת שם רע, חרם, עבריינות והלבנת פנים שמאפשרות הפלטפורמות הללו. ביחידה זו נעשה ניסיון להעלות את הבעיה ולגעת בה מכמה כיוונים, כולל ניסיונות לתת כלים לצד הפגוע בכדי שיוכל לקחת את הפגיעה שלו למנף אותה לכוחות של צמיחה והתחדשות.

מצגות מאיגוד האינטרנט הישראלי

הענן החינוכי-עדכונים כל הזמן

היכנסו בתדירות גבוהה לענן החינוכי לעדכונים. חומרים מועלים מידי יום ביומו לאריח גלישה בטוחה.

גאוות יחידה-חומרים משלנו

פנים אל פנים - עמיטל - "זאפשיין"

יחידת הוראה המותאמת לחמ"ד-כתבה צפורה מיימון, חורב בנים

יחידת הוראה המותאת לחמ"ד.

דוגמה לטופס מקוון - שאלון על גלישה בטוחה

טופס מקוון- דוגמה לשאלון על גלישה בטוחה.

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA