גולשים על בטוח

פורטל מערכת החינוך בירושלים

פעילויות מותאמות לקהלים מגוונים

פעילות על הסרט "פנים אל פנים" של ילדי בית הספר עמיטל

פעילות בכלי ZAPTION על הסרט שהפיקו ילדי ביה"ס עמיטל שבהר חומה, עם ערוץ הילדים, ובשיתוף עמותת להב.

פעילות על הסרט "פנים אל פנים"

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA