גולשים על בטוח

פורטל מערכת החינוך בירושלים

שנה"ל תשע"ז

פעילות פתיחת שנה לתלמידי היסודי ד' - ו'

פעילות פתיחת שנה לתלמידי היסודי - כיתות ד' - ו'
נא להתנהג בהתאם!

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA