גולשים על בטוח

פורטל מערכת החינוך בירושלים

שנה"ל תשע"ז

عارضة األسبوع القومي لإلبحار اآلمن 2017חומרים לשבוע הגלישה הבטוחה :

عارضة 2017.pdf

لمدراء الاعزاء.docx

היערכות לשבוע הגלישה תשע-ז - ) (1).pdf

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA