גולשים על בטוח

פורטל מערכת החינוך בירושלים

שנה"ל תשע"ט

יחידת הוראה של מוזיאון ישראל: "בינינו יחד ולבד"

יחידה העוסקת בין היתר גם במערכות היחסים במשפחה בעידן המסכים המרובים.בינינו יחד ולבד


היחידה מלווה את התערוכה באגף הנוער שבמוזיאון ישראל.
WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA