גולשים על בטוח

פורטל מערכת החינוך בירושלים

שנה"ל תשע"ט

מוקד 105 - עלונים לתלמידים ולהוריהם

עלון להורים על מוקד 105
עלון להורים.pdf


עלון לתלמידי בית הספר היסודי - עברית
עלון יסודי המטה הלאומי 105 הפצה(2).pdf


עלון לתלמידי בית הספר העל יסודי - עברית

Alon_Talmidim_Al_Yesodi.pdf


עלון לתלמידי בית הספר היסודי - ערבית

עלון יסודי ערבית 2.pdf


עלון לתלמידי בית הספר העל יסודי - ערבית

עלון לעל יסודי ערבית 2.pdf


WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA