גולשים על בטוח

פורטל מערכת החינוך בירושלים

שנה"ל תשע"ט

היכרות עם מוקד 105- המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת


עלון היכרות עם המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת - מוקד 105
להורדת עלונים מותאמי מגזר ושכבת גיל


סדנאות לילדים להיכרות עם מטה 105, מותאמי מגזר ושכבת גיל


WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA