גולשים על בטוח

פורטל מערכת החינוך בירושלים

שנה"ל תשע"ט

סרטונים והפעלות של ספקי התוכן

סרטונים והפעלות של בריינפופ
משחק מקוון של מט"חWCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA